Phốt W88 lừa đảo người chơi đổ lỗi Covid-19


0988167761 – 0948162685 – Số điện thoại của tôi !

Theo tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra mạnh thì nhà cái W88 lừa đảo lại dựa vào cớ này nói vì Virus Covid 19 nên chỉ nhà cái nhận được tiền, không rút được. Kèm với các Số điện thoại hỗ trợ khách hàng của W88 đều không liên lạc được.

Xem Top 10 Nhà Cái Uy Tín Nhất Việt Nam

W88 lừa đảo người chơi
W88 lừa đảo người chơiừa
 

Lịch Sử – Tài Khoản Chính – 0 VND

PHỤ PHÍ – GỬI TIỀN / RÚT TIỀN – CHUYỂN QUỸ – ĐỔI KHUYẾN MÃI

 • Gửi Tiền – 1063330243092 -2020-03-23 20:53:19 – KHÔNG THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền -1063309343315 – 2020-03-22 23:29:20 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063256242040 – 2020-03-20 18:21:06 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063229214960 – 2020-03-19 15:37:03 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063229324147 – 2020-03-19 15:17:20 – KHÔNG THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063201144002 – 2020-03-18 11:21:37 – KHÔNG THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063115138495 – 2020-03-14 21:08:59 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063113929992 – 2020-03-14 19:01:21 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063085206217 – 2020-03-13 15:02:20 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063080314197 – 2020-03-13 10:41:42 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063068688939 – 2020-03-12 22:29:06 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063068131140 – 2020-03-12 21:57:12 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063049116162 – 2020-03-12 03:33:48 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1063049267251 – 2020-03-12 03:32:37 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1062986397368 – 2020-03-09 12:01:55 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1062985214993 – 2020-03-09 11:34:23 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1062964163046 – 2020-03-08 14:12:16 – THÀNH CÔNG
 • Gửi Tiền – 1062963645469 – 2020-03-08 13:28:28 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062962126775 – 2020-03-08 12:05:25 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062962319164 – 2020-03-08 11:59:55 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062962114357 – 2020-03-08 11:59:20 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062962285220 – 2020-03-08 11:58:05 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062962176680 – 2020-03-08 11:52:59 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062961371670 – 2020-03-08 11:52:17 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062961127455 – 2020-03-08 11:50:31 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062961187987 – 2020-03-08 11:30:45 – THÀNH CÔNG –
 • Rút Tiền – 2062946188617 – 2020-03-07 20:25:56 – THÀNH CÔNG –
 • Rút Tiền – 2062944736782 – 2020-03-07 18:28:53 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062939111390 – 2020-03-07 12:57:02 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062936109501 – 2020-03-07 10:25:40 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062936380929 – 2020-03-07 10:24:10 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062925378720 – 2020-03-06 23:10:58 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062918169511 – 2020-03-06 16:41:11 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062918277710 – 2020-03-06 16:32:12 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062918240376 – 2020-03-06 16:05:37 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062916107948 – 2020-03-06 14:01:29 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062915161072 – 2020-03-06 12:51:52 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062914174269 – 2020-03-06 12:30:48 – THÀNH CÔNG –
 • Rút Tiền – 2062913125813 – 2020-03-06 11:19:03 – THÀNH CÔNG –
 • Rút Tiền – 2062912228931 – 2020-03-06 10:44:39 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062911135162 – 2020-03-06 09:33:56 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062903338018 – 2020-03-06 01:08:20 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062903276029 – 2020-03-06 01:06:51 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062903115153 – 2020-03-06 00:51:44 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062900111408 – 2020-03-05 22:40:50 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062899175341 – 2020-03-05 20:52:19 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062898123199 – 2020-03-05 20:29:38 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062898281420 – 2020-03-05 20:10:00 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062897596578 – 2020-03-05 19:17:43 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062894232870 – 2020-03-05 16:44:34 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062894288024 – 2020-03-05 16:42:19 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062894326390 – 2020-03-05 16:40:40 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062877541695 – 2020-03-04 23:03:42 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062876277692 – 2020-03-04 22:20:29 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062874404454 – 2020-03-04 20:31:34 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062874327490 – 2020-03-04 19:53:15 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062873842497 – 2020-03-04 19:31:17 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062873186498 – 2020-03-04 18:52:59 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062872142050 – 2020-03-04 18:26:27 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062871163667 – 2020-03-04 17:38:28 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062871606647 – 2020-03-04 17:35:36 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Rút Tiền – 2062870283014 – 2020-03-04 16:21:25 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062869265895 – 2020-03-04 15:17:15 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062869148027 – 2020-03-04 15:08:28 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062869284231 – 2020-03-04 14:56:22 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062851226133 – 2020-03-03 21:35:33 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062849860831 – 2020-03-03 18:54:53 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062845129388 – 2020-03-03 15:16:39 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062842559990 – 2020-03-03 12:03:25 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062842328208 – 2020-03-03 12:02:47 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062834302363 – 2020-03-03 03:48:03 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062833208976 – 2020-03-03 03:10:42 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062832250384 – 2020-03-03 02:36:50 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062832218620 – 2020-03-03 01:59:07 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062813241901 – 2020-03-02 07:07:36 – THÀNH CÔNG –
 • Rút Tiền – 2062812118387 – 2020-03-02 05:53:49 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062809221560 – 2020-03-02 03:11:46 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062805184372 – 2020-03-01 23:35:31 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062805118466 – 2020-03-01 23:34:45 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062805251642 – 2020-03-01 23:05:51 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062803259504 – 2020-03-01 21:25:07 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062803125315 – 2020-03-01 21:08:19 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062802217485 – 2020-03-01 19:57:45 – THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062799511035 – 2020-03-01 17:39:21 – KHÔNG THÀNH CÔNG –
 • Gửi Tiền – 1062799880941 – 2020-03-01 17:35:52 – KHÔNG THÀNH CÔNG – 2.2.430520 –
 • Gửi Tiền –
 • Phương Thức Thanh Toán – Chuyển Khoản – Mã Số Giao Dịch – 1063330243092 – Đã Nhận Số Dư – 0.00 – Xác Nhận Số Dư – 100.00 – Trạng Thái – Không Thành Công – Ngày / Giờ – 2020-03-23 20:53:19
W88 lừa đảo giữa mùa dịch Covid 19
W88 lừa đảo giữa mùa dịch Covid 19

– Nguồn

 • Agribank: 19:53 23/03/2020
 • Tài khoản: 8100205224999
 • Số tiền GD: -105,500VND
 • Số dư cuối: 57,500VND
 • Nội dung: 964723-Vietinbank;105870230544;LE THANH TOAN chuyen khoan

Tôi còn ba giao dịch nữa ba của một tài khoản của tôi nữa điều như thế này

Cái địt con mẹ bon W88

Phốt W88 lừa đảo người chơi đổ lỗi Covid-19 47
Bức xúc vì W88 lừa đảo ngay mùa dịch cúm virus Vũ hán

Anh em có biết cái trang Fanpage của chúng nó như thế nào gửi cho em qua số điện thoại ở bên trên với nhé hoặc để lại đánh giá ở bài viết này, anh em chia sẻ để mọi người tránh xa cái bọn chó này ra !

Tác giả : Le Thanh Toan

Xem thêm các đánh giá về W88

*Hiện bocphotnhacai chưa nhận được phản hồi từ W88. Mọi thông tin phản ánh vui lòng gửi tới [email protected] hoặc đăng tại mục Đăng phốt nhà cái 

*Đừng quên để lại đánh giá nhanh ở bên dưới nhé !


Để lại đánh giá minh bạch nhé người lạ ơi

1 Đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.